Thật không thể tin nổi!
Một bàn phím cơ full led RGB với giá 140 USD
đã về Việt Nam với giá chỉ 2.530.000 VND !!!
1 bàn phím - 5 thiết bị (4 bluetooth +1 USB)